מה משרד הבריאות אומר

(מאתר משרד הבריאות) מהו "אפקט ההילה"? "אפקט ההילה" הוא ההשפעה של הפלרת מים על תושבי יישובים שמי השתייה שלהם אינם מופלרים. תושבי אזורים אלה אשר צורכים מוצרים שיוצרו באזורים מופלרים, (כגון: חלב, ירקות, פירות, משקאות מבוקבקים, בשר, דברי מאפה) נחשפים להשפעה החיונית של פלואוריד אע"פ שהמים המסופקים להם אינם מופלרים.

כלומר משרד הבריאות שאינו עורך בדיקות לתוצרת החקלאית או בדיקות דם לתושבים, מעודד גישה שכל המרבה בחומצה פלואורוסיליצית הרי זה משובח.

הפלואוריד מגיע למזון שלנו דרך חומרי הדברה, ודרך השקייה במי קולחין (מופלרים כמובן).

הפיכת הנתון המדאיג והשלילי הזה להישג, הוא חלק מנסיון משרד הבריאות ליצור תדמית חיובית להפלרה.

יש עדויות שכמויות הפלואוריד במזון גדולים הרבה יותר מרמתו במי השתיה.
ראו כאן

הראייה להטעייה על ידי משרד הבריאות: באתרו הרישמי תחת הכותרת "פלואוריד" ישנו מידע מוטעה.
על פי הכתוב שם הפלרה הנה הוספת החומר הטבעי פלואור למים.
ובפועל כאמור מוחדרת למים פסולת תעשייתית, חומצה פלואורוליסיצית.

מרבית רופאי השיניים אינם מודעים כלל, שבמסגרת ההפלרה מוחדרת למים פסולת תעשייתית זו שהיא תוצר לוואי של תעשיית הדשנים והפוספטים ולא מוצר רפואי.

בשלב זה משרד הבריאות מתחפר בעמדתו ומתעלם כליל מהמלצה חד משמעית של ועדת מומחים (ועדת עדין) שהמליצה להפסיק את הפלרת המים לאלתר וכן מהחלטה של וועדת הכנסת בראשות ח"כ שרוני, לא להפליר יישובים חדשים. בתגובה להחלטה זו שלח משרד הבריאות מכתב לחברת מקורות ובו הורה לה להתעלם מן ההחלטה. האירוע סוקר בחדשות ערוץ 2 על ידי חיים ריבלין.